Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu

Firma to nie tylko marka, produkty, usługi czy zarząd. Liczą się przede wszystkim pracownicy, który mają wpływ na sukces firmy. Kierowanie zespołem polega na budowaniu relacji oraz poczucia identyfikacji z firmą – celami, misją i wartościami. Niestety, zdarza się, że kierownictwo popełnia podstawowe błędy w zarządzaniu i wprowadza chaos organizacyjny.

Zła komunikacja w firmie

Dobra komunikacja polega na odpowiednim formułowaniu zadań, celów oraz zasad rozliczania wyników. Komunikacja powinna być obustronna, a nie skierowana jedynie do podwładnych. Nieumiejętność delegowania obowiązków, wyznaczania priorytetów czy wyznaczania terminów zadań jest dużym błędem, który wpływa na efektywność zespołu, a co za tym idzie – na wyniki finansowe firmy. Podstawą komunikacji jest nie tylko e-mail, ale również bezpośrednie spotkania zespołu. Zła komunikacja między pracownikami czy poszczególnymi działami może negatywnie odbijać się także na relacjach z klientami. W tym przypadku wsparciem dla pracowników jest oczywiście system CRM, czyli system zarządzania relacjami z klientami, wspomagający efektywne prowadzenie firmy.

Obustronny brak zaufania

Szczególnie w dużych firmach relacje pomiędzy pracownikami a przełożonymi mogą być zaburzone. Czasami nawet krótka rozmowa z prezesem firmy pomaga zburzyć barierę w relacjach służbowych. Brak zaufania czy traktowanie bezosobowe może bardzo negatywnie wpłynąć na atmosferę w pracy. Wówczas pracownicy czują się nieważni, tracą zapał i zaangażowanie w wykonywane zadania, co skutkuje brakiem efektów.

Nieumiejętność motywowania pracowników

Obowiązki menadżera nie wiążą się jedynie z delegowaniem zadań, ale również z odpowiednim motywowaniem pracowników. Nie można oczekiwać nieustającego zapału do pracy, gdy lider nie daje przykładu i nie zachęca pracowników do działania. Menadżer powinien nagradzać poszczególnych członków zespołu współmiernie do wyników. Dobrym pomysłem jest chwalenie pracowników na forum, zachęcając ich w ten sposób do dalszych wysiłków. Ponadto lepsze wyniki finansowe firmy powinny nieść za sobą nagrody – utwierdzi to pracowników w poczuciu, że przyczyniają się do rozwoju i sukcesu marki.

Więcej o systemach CRM przeczytasz na craftware.pl

Źródło: Notka PR

Napisz komentarz