Regulamin

Na portalu komputerowym PCFAQ obowiązuje niniejszy regulamin:

 § Zasady ogólne

1. Każdy użytkownik portalu PCFAQ zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

2. Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za napisane przez siebie treści.

3. Portal PCFAQ (zwany dalej portalem) ma charakter edukacyjny, a wszelkie treści na nim zamieszczone są zgodne z obowiązującym prawem.

4. Wszelkie uwagi związane z portalem, należy kierować pod adres e-mail: support@pcfaq.pl

 § Rejestracja

1. Użytkownik może się zarejestrować na portalu i uzyskać dostęp do możliwości publikowania wpisów, staje się tym samym ich autorem (zwany dalej autorem).

2. Rejestracja na Portalu oznacza akceptację regulaminu, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z nim.

3. W przypadku chęci korzystania z Portalu nie będąc zarejestrowanym, również należy zaakceptować postanowienia regulaminu.

4. Użytkownik nie może udostępniać konta innym osobom.

5. Zabrania się wykonywania operacji na szkodę Portalu PCFAQ.

6. Redakcja i właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności w związku z utratą danych na koncie użytkownika i innymi problemami wynikłymi w czasie jego użytkowania.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia konta użytkownika, lub zablokowania adresu IP.

8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez portal PCFAQ zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. w celach rejestracji i organizowania konkursów. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i kontroli danych, które go dotyczą.

9. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od administracji informacji dotyczących funkcjonowania portalu, na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 § Treści

1. Autor zgadza się na publikowanie wpisów na łamach portalu.

2. Wpisy publikowane na portalu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, w tym pornografii, treści nawołujących do nienawiści, oraz mających niską wartość merytoryczną.

3. Autor wpisu oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich, a jego wpisy mają charakter autorski. W przypadku roszczeń (plagiatu, czy innych naruszeń), autor jest osobą odpowiedzialną, która przystąpi do ewentualnej sprawy sądowej zamiast właściciela portalu/administratora, oraz przejmie na siebie całość kosztów związanych ze sprawą.

4. Autor oświadcza, że nie będzie żądał usunięcia wpisów w przyszłości, oraz rościł żadnych korzyści finansowych.

5. W przypadku zmiany właściciela portalu autor zobowiązuje się udostępniać opublikowane dotychczas wpisy na prawach opisanych w tym regulaminie, chyba że wspólnie z nowym właścicielem podejmą inną decyzję.

6. Autor wpisu upoważnia redakcję i właściciela portalu do wykonania drobnych zmian wpisu, w tym między innymi poprawki gramatyczne, zmianę odnośników, grafiki, czy dodanie treści reklamowych.

7. Autor powinien zadbać o poprawne zasady pisowni języka polskiego i kulturę wypowiedzi.

8. Redakcja portalu może odmówić publikacji wpisu bez podania przyczyny.

9. Wpisy mogą zostać opublikowane na każdej podstronie portalu PCFAQ, oraz forum komputerowym należącym do Portalu.

 § Prawa autorskie

1. W przypadku publikowania wpisów, w których wykorzystano materiały pochodzące z innych źródeł, zawsze podaje się ich źródło, oraz informacje o autorze (jeżeli jest on znany).

2. Materiały pochodzące z innych źródeł mają charakter poglądowy i służą do promowania wartościowych serwisów. Wszystkie materiały zaczerpnięte z innych źródeł wykorzystywane są zgodnie z art 29.ust.1 o prawie autorski i prawach pokrewnych „Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

3. Właściciel praw autorskich na które powołuje się redakcja Portalu, może poinformować nas o chęci ich usunięcia pisząc pod adres e-mail: support@pcfaq.pl. Materiały co do których nie jest wyrażona zgoda na ich dalszą publikację zostaną bezzwłocznie usunięte.

4. Kopiowanie tekstów i elementów Portalu PCFAQ bez zgody właściciela jest zabronione. W przypadku powoływania się na jakikolwiek materiał, należy podać źródło: http://pcfaq.pl

5. Zastrzeżone nazwy i loga firm pojawiające się na Portalu, służą wyłącznie celom identyfikacyjnym.

 § Komentarze

1. Każdy użytkownik Portalu, może zamieścić komentarz przy pomocy formularza znajdującego się bezpośrednio pod wpisem.

2. Zabrania się umieszczania komentarzy wulgarnych, pozbawionych logicznego sensu, reklamowych, oraz niezgodnych z prawem.

3. Komentarz może zostać usunięty przez redakcję portalu bez potrzeby uzasadnienia decyzji.

4. Zabrania się umieszczania elementów kodu HTML, oraz JAVASCRIPT.

5. Redakcja i właściciel portalu nie odpowiada za treść zamieszczonych komentarzy.

 § Odpowiedzialność


1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały publikowane przez użytkowników i redakcję, oraz szkody wynikłe ze sposobu w jaki z nich korzystają.

2. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia, lub zablokowania użytkownika, wyłączenie serwisu, czy usunięcie treści które się na nim znajdują.

3. Zastosowanie modułów moderacji nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 § Pozostałe

1. Redakcja portalu dostępna jest na stronie: http://pcfaq.pl/redakcja-portalu-pcfaq/. Znajduje się tam również (w części, lub całości) wykaz pozostałych autorów, którzy nie wchodzą w skład redakcji portalu PCFAQ, ale publikują na nim wpisy.

2. Redakcja i właściciel portalu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie uwagi, sugestie i naruszenia można zgłaszać pod adresem e-mail: support@pcfaq.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na Portalu.

Regulamin zmodyfikowany 18.10.2012